Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

email (koordynator projektu): grzegorz.cempura@agh.edu.pl