grant rektora

AGH FingerPrint

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

FingerPrint

biomechaniczne Protezy przyszłości